Musical La Familia Addams en Vigo

Musical La Familia Addams en Vigo
Reserva tus entradas en Ataquilla.com

Benestar en Balnearios de Galicia 2017

Prazas en balnearios de Galicia 2017 para maiores de 60 anos

O 17 de abril remata o prazo para poder optar a unha destas prazas que ofrece o programa “Benestar en Balnearios” da Consellería de Política Social Participan 14 balnearios galegos, 5 na provincia de Ourense, 4 en Pontevedra e Lugo e 1 na Coruña 

Programa Benestar en Balnearios
Balnearios Galicia prazas benestar social
A Consellería de Política Social ten en marcha unha nova edición do programa “Benestar en Balnearios”, no marco do cal se ofertan prazas para estadías e tratamentos en centros termais de toda a comunidade. 

Convócanse un total de 600 prazas para participar nesta iniciativa en diferentes quendas ao longo do ano. As solicitudes poderán presentarse ata o 17 de abril. 

Requisitos para participar no programa 

Poden beneficiarse deste programa os maiores de 60 anos e tamén os maiores de 55 que reúnan a condición de pensionista polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións. 

Os solicitantes deberán estar empadroados e residir nalgún Concello da comunidade galega. 

Terán que valerse por si mesmos para as actividades da vida diaria e estar en condicións de participar no programa. 

Non poderán padecer alteracións do comportamento que poidan afectar á normal convivencia nos establecementos, nin ningunha enfermidade transmisible con risco de contaxio. 

E carecer de contraindicación médica para recibir os tratamentos termais. A persoa solicitante poderá ir acompañada do seu cónxuxe ou parella, sempre que cumpra os requisitos indicados, agás o relativo á idade. 

Tamén poderán participar, en calidade de acompañantes, os fillos dos solicitantes que teñan un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, sempre e cando se poidan desprazar con autonomía e cumpran todos os requisitos citados agás o referente á idade. 

Presentación de solicitudes 

Os interesados poden consultar toda a información sobre o programa “Benestar en Balnearios” na web http://benestar.xunta.es/web/portal/portada, para coñecer as indicacións terapéuticas de cada centro, as datas e quendas de cada un e os prezos que ofertan. 

As estadías son de dez días con diferentes quendas ao longo do ano. As tarifas, moi accesibles, varían en función do establecemento hoteleiro e das características de cada balneario, entre os 299,81 e os 376,46 €. 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). 

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial en calquera rexistro da Xunta de Galicia ou nos municipais. 

Tratamentos termais con fins terapéuticos e actividades socioculturais 

O programa inclúe aloxamento e manutención en réxime de pensión completa e en cuartos dobres de uso compartido. Ademais, os beneficiarios poderán someterse a tratamentos termais con fins terapéuticos, que comprenden: o recoñecemento médico ao ingresar no balneario para a correcta prescrición do tratamento, o tratamento que prescriba o facultativo do balneario, o seguimento médico do tratamento, xunto coa participación en actividades de animación sociocultural que se leven a cabo no establecemento termal. 

Participan 14 balnearios de toda Galicia Nesta convocatoria participan un total de 14 balnearios de toda Galicia. Da provincia da Coruña o Balneario de Carballo. 

Da provincia lucense están o Balneario de Guitiriz, Augas Santas (Pantón), o Balneario de Lugo-Termas Romanas e Río Pambre (Palas de Rei). 

De Ourense participan os establecementos termais de Baños de Molgas, Arnoia Caldaria Hotel Balneario, Laias Caldaria Hotel Balneario (concello de Cenlle), Lobios Caldaria Hotel Balneario e o Gran Balneario do Carballiño. 

E en Pontevedra os balnearios de Baños da Brea (situado en Vila de Cruces), Caldelas de Tui, Termas de Cuntis e Balneario Acuña (en Caldas de Reis). 

Dende a Asociación de Balnearios de Galicia valórase “moi positivamente que a Consellería de Política Social siga a apostar por este programa, de indubidables beneficios sociais e sanitarios para os nosos maiores, malia que non chegue ao número de prazas que ofertan outras comunidades nos seus programas autonómicos como Valencia (10.000 prazas), Castela A Mancha (3.000 prazas) ou Castela e León (2.000 prazas)”. 

Os interesados poden informarse chamando ao teléfono 981 547 437 da Subdirección Xeral de Promoción da Autonomía Persoal e Prevención da Dependencia, así como nas Xefaturas Territoriais da Consellería de Política Social, nos Centros Sociocomunitarios de Benestar da Consellería, nos servizos sociais comunitarios dos concellos e nos servizos sociais de atención primaria e especializada de saúde. 

Tamén poden chamar ao Teléfono Social: 900 333 666